1. Thông tin đơn hàng:


Khi bạn mua hàng tại Monat Blue, các sản phẩm được thêm vào giỏ hàng của bạn. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều sản phẩm mà bạn muốn mua từ giỏ hàng, sau đó tiến hành mua hàng. Các sản phẩm chung một giỏ hàng sẽ được gửi đi cùng đơn hàng cho một lần đặt.

Nếu đơn hàng có bất kỳ lỗi nào khác (sản phẩm lỗi không thể gửi đi, xác nhận đơn không thành công, đơn vị vận chuyển chậm,...), nhân viên Monat Blue sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để thông báo cho bạn. Với đơn hàng xác nhận thành công, Monat Blue sẽ gửi hàng trong thời gian vận chuyển thông thường sẽ mất từ 2-5 ngày kể từ thời gian đặt hàng.

 

LƯU Ý: Không kiểm hay thử hàng đối với tất cả các đơn hàng, để tránh trường hợp kiểm hàng gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trước và sau khi nhận.

Nếu sản phẩm lỗi hoặc sai mẫu, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Monat Blue để hỗ trợ đổi sản phẩm, mọi chi phí đổi hàng sẽ do Monat Blue thanh toán.2. Tình trạng đơn hàng:


Đơn hàng khi được đặt tại website của monatblue.com sẽ có 4 trạng thái

- Chờ xác nhận: Đơn hàng vừa được thiết lập. Gồm các thông tin về sản phẩm, màu và số lượng, cách thức thanh toán.

- Đang xác nhận: Sẽ có nhân viên gọi điện xác nhận đơn qua số điện thoại mà bạn nhập trên hệ thống. Với đơn hàng xác nhận không thành công, Monat Blue sẽ thông báo đến bạn và hủy mọi thông tin về đơn hàng. (Đối với đơn hàng thanh toán chuyển khoản, Monat Blue sẽ dựa vào mã đơn hàng để xác nhận chuyển khoản thành công và thông báo xác nhận đơn đến bạn).

- Đơn hàng đã xác nhận: Đơn hàng sau khi được xác nhận thành công sẽ được đóng gói, gửi đi trong ngày đảm bảo thời gian nhận hàng sớm nhất.

- Đang vận chuyển: Đơn hàng đã được đẩy sang bên thứ ba để vận chuyển. Lúc này bạn không thể hủy đơn, nếu trường hợp bạn muốn hủy đơn vui lòng thanh toán phí vận chuyển và báo với đội ngũ Monat Blue để hoàn đơn về.