GRAPHIC DESIGNERỨng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY 

DIGITAL MARKETING (ADS)Ứng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN XỬ LÍ ĐƠN HÀNGỨng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY

CONTENT CREATORỨng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY

VISUAL TIKTOKỨng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGỨng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN BOOKINGỨng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY

FASHION DESIGNERỨng tuyển trực tiếp TẠI ĐÂY